Reisboot
met eigen boot waterwegen verkennen 

Standaard Papieren

In alle EU/EER/Schengen-landen en GB heb je in beginsel de volgende papieren nodig:

Bootregistratie: Zeebrief en indien van toepassing RDW-registratie snelvaarnummer.

Eigendomsbewijs van de boot: kadaster of ICP. Let op dat de kadasterregistratie zonder zeebrief in een beperkt aantal landen geldig is en het zelfde geldt voor de ICP verklaring. Het ICP is niet geldig in het Franse zeegebied, wél in het binnenland en het ICP geeft geen recht 'de Nederlandse vlag te voeren’. Dat betekent in de praktijk dat je niet onder de bepalingen van het internationaal zeerecht als Nederlands schip wordt aangemerkt. Klik hier voor het hele verhaal.

Bewijs EU-BTW betaald. Aankoopnota met BTW en/of BTW verklaring van de belastingdienst.

CE-conformiteitsverklaring of vrijstellingsverklaring,

Ship Station License van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, vroeger: Agentschap Telecom) en zorg dat de juiste MMSI ingevoerd is in de marifoon(s), de zendertabel is aangepast aan de VDES eisen (per 1-1-2024) en gegevens  van de AIS kloppen.
Let op: dat alle zend-apparatuur in de ‘Licence' staat (AIS, VHF-porto, fixed VHF, PLB, EPIRB, EPIRB/AIS, SART). Vergeet niet de radar of actieve radarreflector, als je die hebt, er in op te nemen. Die zijn in Nederland niet vergunningplichtig maar dat is in een aantal andere landen anders. Je ‘Licence’ kun je online aanvullen of wijzigen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI (per 1-1-2023 nieuwe naam van het Agentschap Telecom). Je kunt die aangepaste versie gelijk uitdraaien maar je krijgt het ook toegezonden per post.

Bedieningscertificaat marifonie: minimaal Marifoonbewijs als je een AIS transceiver hebt en een marifoon zonder DSC/GMDSS. MARCOM-B als je een zeevaartmarifoon met DSC/GMDSS hebt. MARCOM-A als je een lange afstandszender hebt, niet zijnde een satellietzender.

Bewijs van scheepsverzekering (minimaal WA) in meerdere talen: niet verplicht in Nederland, maar wel in sommige buitenlandse vaargebieden (niet in GB) of havens. Zorg dat je daarvan een bewijs hebt in de vorm van een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB). Check of gebied waar je naar toe reist ook gedekt is. In sommige landen is naast een IVB ook een vertaling vereist in de landstaal: Griekenland en Italië bijvoorbeeld.  

Paspoort of identiteitskaart. Die moet minimaal geldig zijn gedurende je verblijfsduur in het buitenland. Let op: een identiteitskaart is niet meer geldig voor inreis in GB en de Kanaaleilanden

Bewijs van geldige keuring veiligheidsapparatuur (brandblussers, noodvuurwerk, reddingsvesten, reddingsvlot, EPIRB, AIS-MOB, gasinstallatie, etc. 

Visum voor e.v.t. visumplichtige opvarenden,

Ziektekosten verzekering: zeer dringend geadviseerd om een aanvullende reisverzekering voor ziektekosten te hebben naast de EHIC-kaart (ook geldig in GB).

Vaarbewijs: ICC Inland en ICC Coastal (verkrijgbaar met Vaarbewijs 1 en 2) zijn meestal vereist in het buitenland. Uitzonderingen daarop worden aangegeven bij de betreffende landen.